Zaporizhzhya National Technical University
Zaporizhzhya, Ukraine
Author
Romanenko, S.N.