Illinois Institute of Technology
Chicago, Illinois, USA
Author
Roca, R.W.
Snopok, P.
Torun, Y.
Weatherly, S.
Wisniewski, E.E.